İnşaat Hukuku
İnşaat Hukuku
  •  Arsa sahibi ile yüklenici arasında düzenlenen,kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyuşmazlıklarından doğan davalar.
  • Yüklenici ile kat maliki arasındaki uyuşmazlıktan doğan davalar.
  • Kamu inşaat ihale hukukundan doğan adli ve idari davalar.