Maden Kanunu'ndan doğan davalar.
Maden Kanunu'ndan doğan davalar.
  • Maden Ruhsat işlemleri.
  • Rödovans sözleşmesinden doğan davalar.