Yedieminlik Sözleşmeleri
Yedieminlik Sözleşmeleri
  • Yedieminlik Sözleşmesi Hazırlanması
  • Yediemin Sıfatıyla Ulusal ve Yabancı Şirketler arasında Satış ve Şirket Hisse Devirlerinde Yedieminlik (Escrow) Hizmeti Verilmesi