Uluslararası Hukuk
Uluslararası Hukuk
  • Uluslararası ticaretten doğan davalar.
  • Vatandaşlık hukukundan doğan uyuşmazlıklar.
  • Milletlerarası tahkim davaları.
  • Yabancı mahkeme kararlarının tenfizi.