Ticaret Hukuku
Ticaret Hukuku
  • Tacirlerin taraf oldukları ticari davalar.
  • Şirketler hukukundan doğan davalar.
  • Sigorta hukukundan doğan davalar.
  • Kambiyo senetlerinden doğan davalar.