İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
  • Hizmet sözleşmesinden doğan davalar.
  • Sosyal güvenlik, hizmet tespiti davaları.
  • İş davalarında Arabuluculuk.