Gayrimenkul Hukuku
Gayrimenkul Hukuku
  • Taşınmaz Mülkiyetinden Kaynaklanan Tapu İptal Davaları
  • Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davaları
  • Kadastro Kanunu'nun Uygulanmasından Doğan Davalar
  • Orman Kanunu'ndan Doğan Davalar
  • Devletin Sorumluluğuna Yönelik Davalar
  • Zilyetliğin Korunmasından Doğan Davalar
  • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden doğan davalar.